Today Dairy

馮盈盈做Gym派福利 網友睇到心心眼

前港姐冠軍馮盈盈近日愛上健身,佢喺網上分享做gym嘅點滴,bra top上陣嘅盈盈大玩啞鈴練臂力,見佢擺出嘅姿勢似模似樣,其中一張仲見佢俯身時騷出亮眼事業線,夠晒吸睛!之後佢再model上身,大擺甫士展現小蠻腰,並留言:「由今日開始,為自己為身邊人,做運動強身健體。」一班網民都話真係睇到心心眼,仲話盈盈練到有啲腹肌,叫佢要繼續努力呀!

晒線。

美臀!

有腹肌!
搜尋

喜歡我們的文章嗎?按個讚吧!

x

(483)